BC.GAMENõudke 5BTC kohe

Mis on biomeetria roll metaverssis?

Microsofti Metaverse vs. Facebooki metaverse: erinevused
BC.GAMEBCGAME – parim kasiino, 5BTC tasuta päevaboonus!BC.GAME Tasuta 5BTC igapäevane boonus!
Registreeru kohe

Mis on metaversum?

Kaasaegse tehnoloogia trajektoor on märkimisväärselt arenenud, liikudes esimeste veebisaitide lihtsusest Web2-ga globaalse kogukonna loomiseni ja liikudes nüüd Web3 poole – futuristliku nägemuse suunas Internetist, mis on detsentraliseeritud, põhineb plokiahela tehnoloogial ja kasutab krüptovaluutasid. . Metaversum, termin, mis on köitnud avalikkuse tähelepanu ja esindab uuenduslikku kontseptsiooni, tõotab muuta tehnoloogilist maastikku, pakkudes inimestele rikkalikumat suhtlusvormi.

Määratledes end kolmemõõtmelise (3D) digitaalse universumina, pakub metaversum üksikisikutele kaasahaaravat kogemust, mis kordab füüsilist universumit. Tehniliselt integreerib see mitmeid tehnoloogiaid, sealhulgas virtuaalreaalsust (VR), liitreaalsust (AR), segareaalsust (MR) ja blockchain, lisaks sotsiaalsete võrgustike elementide kaasamisele.

Mõiste metaversum tekkis 90ndatel Ameerika kirjaniku Neal Stephensoni ulmeteoses "Lumeõnnetus". Narratiivis esitletakse metaversumit futuristliku virtuaalse ruumina, kus kasutajad saavad 3D-avatarite ja virtuaalreaalsusprillide kaudu virtuaalseid varasid osta ja müüa.

Plokiahelat kasutavates metaversioonides on kasutajatel võimalik virtuaalselt sooritada igapäevaseid tegevusi, nagu õppimine, töötamine, ostlemine, mängimine ja suhtlemine.

Metaversumi kasutusalad ulatuvad silmapaistvatest rakendustest mängude ja hariduse valdkonnas kuni uute valdkondadeni, nagu tervishoid ja meelelahutus, sealhulgas virtuaalsed muusikakontserdid. Metaversum võimaldab ühtses 3D-keskkonnas pidevat ja koostoimivat interaktsiooni, võimaldades sujuvaid üleminekuid erinevate meediumite vahel ja tõsta kogemusi kõrgemale tasemele.

Pandeemiate kontekstis tõusid esile virtuaalkontorid, mis võimaldasid töötajatel kaugtööd teha, kuid samas interaktiivselt. Samuti pakub metaversum ettevõtetele võimalusi oma teenuste ja toodete tõhusaks reklaamimiseks.

Metaverse eelised

Metaversumi eelised tulenevad selle arenenud tehnoloogilisest infrastruktuurist ja on seotud selle erinevate rakendusjuhtumitega. Üks peamisi eeliseid on geograafiliste tõkete ületamine, inimeste ühendamine võrgus ja füüsiliste vahemaade kaotamine virtuaalreaalsuse ja reaalse keskkonna üksikasjaliku taasloomise kaudu. Metaversum loob egalitaarse ruumi, kus kõik saavad suhelda võrdsetel alustel.

Lisaks tõotab metaversum muuta meie suhtlemisviisi. Läbi kolmemõõtmeliste virtuaalmaailmade ja kaasahaarava kogemuse muutuvad sotsiaalne suhtlus ja sündmused oluliselt kaasahaaravamaks. Metaverssil on ka potentsiaal laiendada kaubamärkide ja sotsiaalsete võrgustike haaret Web2-st kaugemale, tugevdades nende tähtsust turunduses.

Teine metaversumi põhiaspekt on autonoomse digitaalmajanduse arendamine. Metaverse ökonoomika võib olla ideaalne lahendus digitaalsete varade vahetamiseks, millel on tegelik majanduslik väärtus. Krüptovaluutad ja mitteasendatavad märgid (NFT-d) on plokiahela tehnoloogia jaoks olulised, tagades detsentraliseerimise, läbipaistvuse ja turvalisuse. Seega loob metaversum soodsa pinnase uuendustele detsentraliseeritud rahanduses (DeFi), sisu tokeniseerimises ja mängudes, mis põhinevad teenimismehaanikal.

Metaverse puudused

Kuigi metaversum toob kaasa arvukalt uuendusi, on sellega seotud ka märkimisväärsed väljakutsed. Nende hulgast paistavad silma digitaalset turvalisust ohustavad ebaseaduslikud tegevused, nagu küberkuritegevus, pettused, identiteedivargused ja dubleerivaid virtuaalseid identiteete kasutavad rünnakud, sealhulgas tuntud Sybili rünnak.

2022. aasta GRC maailmafoorumi aruanded näitavad, et ligikaudu 1 inimene 15-st langeb identiteedipettuse ohvriks, kusjuures identiteedivarguste ja -pettuste juhtude arv on USA-s märkimisväärselt suurenenud – 5 miljonilt 2020. aastal ligikaudu 6 miljonile 2021. aastal. 500 dollari suurune kahju ohvri kohta, on nende kuritegude rahalised kulud kasvanud, kuna inimeste digisõltuvus kasvab aasta-aastalt.

Lisaks turvariskidele on teiseks murettekitavaks teguriks inimeste valmisolek salvestada ja jagada internetis märkimisväärsel hulgal isikuandmeid ja tundlikke andmeid. Sagedased andmetega seotud rikkumised sotsiaalmeedia platvormidel, mis paljastavad sadu miljoneid kasutajakirjeid, on selle suundumuse tunnistuseks.

Metaversumis raskendab 3D-avatarite rohkus ja piisavate modereerimisprotsesside puudumine õigete inimestega suhtlemise tagamist, mis muudab autentse suhtluse loomise keerulisemaks.

Teine suur probleem on digitaalne privaatsus. Ajastul, kus domineerib Web2, on paljud kasutajad oma isikuandmete kogumise ja müügi osas ebakindlad. Tööstusharu juhtivad ettevõtted, nagu Meta, Microsoft ja Google, on metaversumile üleminekul esirinnas, kuid nende eelnev ajalugu kasutajate privaatsuse kaitsmisel pälvib jätkuvalt kriitikat.

Metaversumis täielikuks osalemiseks ei piisa personaalarvuti olemasolust; on vaja täiendavaid tööriistu, nagu virtuaalreaalsuse prillid ja mobiilseadmed, mis suurendab nende seadmete pettuse ja varguse ohtu.

Kasutajakogemusega (UX) seotud probleemid püsivad ka metaversumis. Tavakasutajatele või neile, kes pole tehnoloogia ja krüptovaluutadega tihedalt seotud, võib metaversiooni sisenemine tekitada olulisi takistusi. Massilise kasutuselevõtu toimumiseks on oluline, et metaversumis osalemise protsess oleks intuitiivne ja lihtsustatud.

Täiendavad murekohad on sellised probleemid nagu vaimne tervis, sõltuvused, seksuaalne kuritarvitamine ja füüsilisest maailmast eraldumine. Metaversum, matkides realistlikult 3D-keskkonda, võib hägustada piire reaalse ja virtuaalse vahel, põhjustades sõltuvuste teket, kuna kasutajad sukelduvad sellesse ruumi täielikult ja kaotavad reaalajas taju.

Microsofti Metaverse vs. Facebooki metaverse: erinevused

Mis on biomeetria roll metaverssis?

Biomeetria esindab uma ülioluline tehnoloogia üksikisikute tuvastamiseks, mis põhineb ainulaadsete füüsiliste või käitumuslike omaduste mõõtmisel ja statistilisel analüüsil. See tehnoloogia hõlmab selliseid meetodeid nagu näotuvastus, sõrmejälgede lugemine, käe geomeetriline analüüs, vikerkesta ja võrkkesta skaneerimine, aga ka DNA testimine. Praegu on täiustatud biomeetria abil võimalik mõõta identiteedi kontrollimise keerulisi aspekte, sealhulgas südamemustreid, maitset, veene ja lõhna.

Biomeetriat peetakse hädavajalikuks vahendiks isikute kiireks ja usaldusväärseks autentimiseks, lisaks sellele, et see on oluline detsentraliseeritud digitaalse identiteedi (DID) loomisel. Eksperdid ennustavad, et nõudlus mobiilse biomeetrilise identiteedi kontrollimise ja biomeetrilise kaugintegreerimise järele kasvab globaliseerumise ja pandeemiast tulenevate väljakutsete tõttu, mis aitab kaasa biomeetriliste andmete turu laienemisele.

Uuringud osutavad näotuvastusele ja vikerkesta skaneerimisele kui kõige tõhusamatele biomeetrilistele tehnikatele, rõhutades elulisuse tuvastamise tähtsust, et eristada tõelisi inimesi võltsingutest, nagu fotod, sügavvõltsingud või maskid.

Projektid, mis kasutavad identiteedi kinnitamiseks biomeetriat

Kuigi ühtse metaversumi kontseptsioon on alles väljatöötamisel, uuritakse juba mitmes projektis biomeetria rakendamist.

Näiteks Humanode plokiahela projekt võtab kasutusele konsensusmehhanismi, mis integreerib biomeetrilise identifitseerimise krüpteerimisega, luues tugeva turvaraamistiku, mis hõlmab elavuse tuvastamist ja nullteadmiste tõendeid. Selle projekti eesmärk on luua paradigma, kus iga inimene vastab ühele sõlmele ja ühele häälele, pakkudes vastupanu Sybili rünnakutele ja edendades uuenduslikke juhtimismudeleid detsentraliseeritud autonoomsete organisatsioonide (DAO) kaudu.

Humanode kasutab FaceTeci näotuvastuse ja elulisuse tuvastamise tehnoloogiat, et tagada metaversumile juurdepääs ainult tõelistele ja ainulaadsetele isikutele, mis kõik on kaitstud täiustatud krüptimise ja tavakasutajatele mõeldud sõbralike liidestega.

Teine asjakohane projekt on Avarta, startup, mille eesmärk on luua metaversumiga kohandatav identiteediplatvorm. Selle eesmärk on välja töötada mitmest plokiahelast kogutud andmetel põhinev usalduse hindamissüsteem, mis võimaldab kasutajatel kontrollida oma teabe jagamist usaldusväärsete osapooltega. Avarta uurib geotara kasutamist ja seadmete hindamist, võttes kasutusele uuendusliku "dünaamilise PIN-luku" süsteemi.

Lisaks kulmineerus plokiahela tehnoloogia instituudi (IBCT) ja iirisetuvastustehnoloogia pakkuja IriTechi koostöö plokiahelal töötava detsentraliseeritud identiteediandmekeskuse (DIDH) loomisega. Selle algatuse eesmärk on asendada traditsioonilised turvasüsteemid biomeetrilise iirise autentimisega, eriti riistvara-rahakoti kasutajatele, pakkudes turvalist vahendit konto taastamiseks iirise skaneerimise abil, ilma teadmistepõhiste autentimismeetoditega seotud riskideta.

Detsentraliseeritud biomeetrilise autentimise tulevik

Viimastel aastakümnetel on biomeetria täpsuse ja privaatsuse kaitse osas teinud märkimisväärseid edusamme. Kombineerituna plokiahela tehnoloogiaga, mida iseloomustab selle detsentraliseeritus, pakub see metaversumis identiteedihalduse lubadust, mis pole mitte ainult turvaline ja privaatne, vaid ka lihtsustatud ja tõhus. See sünergia võib muuta digitaalse identiteedi haldamise revolutsiooniliseks, ajendades metaversumi laienemist ja hõlbustades krüptovaluutade laiemat kasutuselevõttu.

Mitmed uuenduslikud projektid tehnoloogia eesliinil teevad jõupingutusi plokiahela võimaluste integreerimiseks biomeetriliste lahendustega, mille eesmärk on tagada pettuskindlus ja leevendada pettusega seotud virtuaalse identiteedi probleeme. Kuna teedrajavad algatused on juba käimas ja teised arendusjärgus, on detsentraliseeritud biomeetrilise autentimise jaoks lootustandvat tulevikku oodata. See edusamm, mida kunagi peeti ulmevaldkonna osaks, on aeglaselt muutumas käegakatsutavaks reaalsuseks, mis annab märku olulisest muutusest digitaalse identiteedi haldamise ja kaitsmise viisis.

Järeldus

Biomeetria roll metaversumis on fundamentaalne ja muutev, lubades ümber kujundada viisi, kuidas digitaalset identiteeti ja turvalisust tajutakse ja hallatakse. Integreerides biomeetriliste tehnoloogiate täiustatud täpsuse ja privaatsuse plokiahela tugevuse ja detsentraliseeritusega, pakub biomeetria usaldusväärset lahendust identiteetide haldamiseks tohutus ja keerulises metaversumi ruumis. See integratsioon mitte ainult ei tugevda turvalisust, väldib pettusi ja küberrünnakuid, vaid parandab ka kasutajakogemust, muutes autentimise kiiremaks, lihtsamaks ja ennekõike turvaliseks.

Kuna metaversum laieneb, muutub üha olulisemaks vajadus identifitseerimis- ja autentimismeetodite järele, mis on nii turvalised kui austavad kasutajate privaatsust. Biomeetria, millel on ainulaadse, mitteülekantava autentimise potentsiaal, on selle vajaduse rahuldamiseks ideaalne, pakkudes võimalust metaversumis suhelda, mis on sama ainulaadne kui kasutajad ise. Biomeetriliste ja plokiahela tehnoloogiate jätkuva arenguga saame oodata tulevikku, kus metaversum pole mitte ainult juurdepääsetavam ja kaasahaaravam, vaid ka ruum, kus kasutajate turvalisus ja privaatsus on prioriteetsed. Seetõttu mängib biomeetria metaversumi arengus asendamatut rolli, olles võtmeks selle laieneva digitaalse universumi täieliku potentsiaali vallandamiseks.

Kohustustest loobumine: Autori või teiste selles artiklis mainitud seisukohad ja arvamused on ainult informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast finants-, investeerimis- ega muid nõuandeid. Krüptovaluutade investeerimisega või nendega kauplemisega kaasneb rahalise kahju oht.
Summa
0
Aktsiad

Seotud artiklid