BC.GAMENõudke 5BTC kohe

ERC-7265: uus ETH märgi standard

Ethereum (ETH)
BC.GAMEBCGAME – parim kasiino, 5BTC tasuta päevaboonus!BC.GAME Tasuta 5BTC igapäevane boonus!
Registreeru kohe

Krüptovaluutade sektor ja detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) segment on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud. Selle tulemusena on DeFi protokollidega seotud märkimisväärne kogus kapitali, mis ulatub miljarditesse dollaritesse, äratades huvi pahatahtlikes agentides, kes soovivad ära kasutada selles sektoris esinevaid haavatavusi.

DeFi-protokollid on tõusnud küberrünnakute peamisteks sihtmärkideks, mis on toonud investoritele märkimisväärset kahju. Chainalysise avaldatud andmete kohaselt mõjutasid 2022. aastal seda tööstust krüptovaluutade häkkimine, mille tulemusel varastati digitaalseid varasid ligikaudu 3,8 miljardi USA dollari väärtuses.

Nende protokollide turvalisuse tugevdamiseks arendajate meeskond do Ethereum on soovitanud rakendada uut standardit nimega ERC-7265. See standard teeb ettepaneku võtta kasutusele kaitselüliti, mille eesmärk on küberohtude maandamine ja kaitse tugevdamine, peatades ajutiselt token-tehingud, kui teatud kehtestatud künnised on ületatud.

Mis on standard ERC-7265?

ERC-7265 esindab Ethereum Enhancement Proposal (EIP) ettepanekut, mis loob mudeli kaitselüliti mehhanismi rakendamiseks. See mehhanism toimib juhtseadmena, mis suudab süsteemi või protsessi ajutiselt välja lülitada liigse koormuse või muude juhtumite korral.

Kaitselüliti funktsioon võimaldab rünnaku ajal žetoonide edastamist katkestada, aidates kaasa riskide vähendamisele ning protokollide ja nendes osalejate kaitsmisele. Kui etteantud limiit on ületatud, rakendub kaitselüliti, peatades žetoonide liikumise, kuni probleem on lahendatud. See meede on ülioluline välklaenurünnakutest või muust pahatahtlikust tegevusest tulenevate oluliste kahjude vältimiseks.

Ethereumil põhinevatel protokollidel töötavatele arendajatele pakub ERC-7265 standard mitmekülgsust, mis on vajalik kaitselüliti mehhanismi kohandamiseks iga protokolli konkreetsetele vajadustele. See hõlmab võimalust konfigureerida kaitselülitit viisil, mis käsitleb tõhusalt riske ilma kasutajakogemust kahjustamata.

Näiteks on võimalik erinevate tehingukategooriate jaoks kohandada erinevaid limiite, millest mõned nõuavad kõrge riski tõttu rangemat kontrolli. Lisaks saab määrata kaitselüliti käivitamise perioodi, kuni teatud kriteeriumid on täidetud.

2023. aasta märtsis tabas detsentraliseeritud börsi (DEX) Euler Finance rünnak, mis tõi esile tõrke likviidsusfondis. Ründajad suutsid laenata märkimisväärses koguses krüptovaluutasid, et omandada kogu Ether/USD mündifondis saadaolev likviidsus, põhjustades ETH väärtuse järsu languse DEX-is ja teenides omandatud ETH müügist kasu.

Selle stsenaariumi korral oleks kaitselüliti kasutamine võimaldanud tuvastada ebanormaalse ostutehingu ETH/USDC kogumis, peatades selle. Selline meede oleks võinud vältida häkkerite tekitatud 195 miljoni USA dollari suurust kahju.

Ethereum (ETH)

ERC-7265 standardi plussid ja miinused

ERC-7265 standardi rakendamine on oluline samm edasi DeFi protokollide turvalisuse parandamise suunas. Kaitselüliti mehhanism pakub kasutajatele täiendavat kaitset, minimeerides oluliste kadude riski.

DeFi ökosüsteemi pideva arenguga on hädavajalik võtta kasutusele turvastrateegiad, mis suudavad säilitada kasutajate ja nende varade terviklikkuse. Allpool on selle algatuse positiivsete ja negatiivsete külgede analüüs.

Plussid

Turvalisuse tugevdamine

ERC-7265 sisseehitatud kaitselüliti mehhanism mängib üliolulist rolli turvalisuse suurendamisel, peatades kehtestatud piire ületavad märgitoimingud, vähendades seeläbi küberrünnakutega seotud riske.

Kaotuse minimeerimine

DeFi-protokollide vastu suunatud välklaenurünnakute korral võib kaitselüliti aktiveerimine viivitamatult peatada žetoonide liikumise, takistades protokolliressursside sundvõõrandamist. See ettevaatusabinõu võib säilitada miljardeid dollareid, hoides ära nende varastamise ebaseaduslike tegevuste kaudu.

Kohanemisvõime

Annab arendajatele võimaluse kohandada kaitselüliti mehhanismi vastavalt iga protokolli konkreetsetele vajadustele. See hõlmab erinevate tehingute jaoks eraldi kasutuslimiitide kehtestamist või lubade toimingu peatamist, kuni teatud tingimused on täidetud.

Lapsendamise julgustamine

Kasutajate varade kaitse selgete juhiste rakendamisega on oodata institutsionaalsete investorite huvi kasvu, mis aitab kaasa sektori legitiimsusele ja usaldusväärsusele. Lisaks võib see inspireerida analoogseid täiustusi teistes suuremates 1. kihi plokiahelates.

Miinused

Vaatamata arvukatele eelistele seisavad ERC-7265 standardi kasutuselevõtmisel mõned takistused, sealhulgas:

Tehniline teostus

Kaitselüliti efektiivsus sõltub selle veatust rakendamisest. Mehhanismi haavatavused võivad kujutada endast täiendavaid riske blockchain.

Ühilduvus

Laiaulatusliku tõhususe saavutamiseks peab kaitselüliti ühilduma paljude olemasolevate DeFi protokollidega, mis on töötavate protokollide mitmekesisust arvestades väljakutseks.

Kogukonna heakskiit

Ettepanek vajab elluviimiseks kogukonnalt märkimisväärset toetust. Vastuvõtmine on kavandatud paranduste kaasamiseks ja rakendamiseks ülioluline.

Ethereum (ETH)

Tulevik

Nagu iga ülevaatamisel olev standard, nõuab ERC-7265 enne ametlikuks standardiks saamist ülevaatamist ja heakskiitu Ethereumi põhiarendajatelt. Vastuvõtmine ei sõltu mitte ainult põhimeeskonna valideerimisest, vaid ka Ethereumi kogukonna toetusest ja arendajate pühendumusest selliseid võrgustruktuuri värskendusi juurutada.

ERC-7265 ettepanekut, mis on alles algstaadiumis, kontrollib Ethereumi kogukond, kes osaleb aktiivselt aruteludes ja hindamistes, et teha kindlaks selle teostatavus ja võimalik kasu. Selle ettepaneku edukas integreerimine Ethereumi ökosüsteemi võib tähendada liikumist turvalisemate ja tugevamate DeFi-protokollide poole, mis tõstab võrgu kaitsetaset ja vastupidavust. ERC-7265 tulevane mõju Ethereumi võrgule on endiselt ebakindel, kuid paljutõotav, oodates kogukonna otsust.

Järeldus

ERC-7265 standard on Ethereumi ökosüsteemis paljulubav uuendus, mille eesmärk on tugevdada DeFi protokollide turvalisust ja vastupidavust. Võttes kasutusele keeruka kaitselüliti mehhanismi, pakub see standard välja tõhusa strateegia riskide maandamiseks ja kasutajate digitaalsete varade kaitsmiseks pahatahtlike rünnakute ja muude küberhaavatavuste eest. Võimalus peatada eelmääratletud künniseid ületavad märgitehinguid on märkimisväärne edasiminek, mille eesmärk on ära hoida pahatahtlikest ärakasutamistest tulenevaid olulisi rahalisi kaotusi.

ERC-7265 pakutav paindlikkus võimaldab arendajatel kohandada kaitselüliti mehhanismi iga protokolli spetsiifiliste vajadustega, edendades turvalisemat ja isikupärasemat DeFi keskkonda. See omadus koos võimalusega meelitada sektorisse institutsionaalseid investeeringuid tõstab esile standardi potentsiaali suurendada detsentraliseeritud rahastamise usaldusväärsust ja kasutuselevõttu.

Tehnilise rakendamise, olemasolevate protokollidega ühilduvuse ja Ethereumi kogukonna aktsepteerimisega seotud väljakutsed on aga kriitilised aspektid, mis nõuavad hoolikat tähelepanu. Standardi ERC-7265 vastuvõtmine sõltub oluliselt Ethereumi kogukonna konsensusest ja peamiste arendajate pühendumisest sellised värskendused kaasata.

Seetõttu on ERC-7265 tulevik lahtine küsimus, millel on märkimisväärne potentsiaal kujundada turvalisemate ja tõhusamate DeFi-protokollide väljatöötamist. Kuna ettepanek edeneb Ethereumi kogukonna arutelude, hindamiste ja arutelude kaudu, on sidusrühmade huvi ja aktiivne osalemine selle rakendamise ja Ethereumi ökosüsteemile avalduva mõju kindlaksmääramisel kriitilise tähtsusega. Edu korral võib ERC-7265 olla oluline verstapost detsentraliseeritud rahanduse arengus, tugevdades turvalisust plokiahelapõhiste protokollide kavandamise ja toimimise keskse sambana.

Kohustustest loobumine: Autori või teiste selles artiklis mainitud seisukohad ja arvamused on ainult informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast finants-, investeerimis- ega muid nõuandeid. Krüptovaluutade investeerimisega või nendega kauplemisega kaasneb rahalise kahju oht.
Summa
0
Aktsiad

Seotud artiklid