BC.GAMEZískejte 5 BTC nyní

Zásady ochrany osobních údajů

BC.GAMEBCGAME - Nejlepší kasino, denní bonus 5 BTC zdarma!BC.GAME Denní bonus 5 BTC zdarma!
Zaregistrujte se nyní

Datum účinnosti: 01.01.2021

My na portalcripto.com.br („my“, „web“ nebo „portalCripto“) respektujeme vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady“) se vztahují na osobní a neosobní informace o zákaznících získané portálem Portalcripto prostřednictvím našich webových stránek, pro které jsou tyto zásady propojeny nebo na ně odkazuje.

Zásady popisují typy informací, které získáváme o návštěvnících našich webových stránek („Vy“, „Vaše“, „Vaše“) a jak tyto informace používáme. Popíšeme také kroky, které podnikáme k ochraně zabezpečení informací, a jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Typ informací, které získáváme

1.1. Neosobní údaje:

1.1 (a) Když navštívíte portál portalcripto.com.br, náš systém získává informace o používání našich webových stránek automatizovanými prostředky, mimo jiné včetně cookies, protokolů webového serveru, JavaScriptu a podobných technologií.

1.1 (b) Informace, které získáváme tímto způsobem nebo které mohou být poskytovány mobilními zařízeními, která používáte s webem, mohou zahrnovat dobu návštěvy, navštívené stránky a čas strávený v každé části webu; odkazující podrobnosti o webových stránkách (například název webové stránky, název vyhledávače, název sociální sítě atd.); typ webového prohlížeče; jazyk prohlížeče; typ operačního systému; flash verze, podpora JavaScriptu, rozlišení obrazovky a možnosti zpracování barev obrazovky; umístění v síti a IP adresa; stahovat soubory; kliknutí na externí odkazy a také video na webových stránkách; chyby při odesílání formulářů; množství rolování (rolování); interakce s widgety webových stránek; geolokační informace

1.2. Osobní informace:

1.2 (a) V omezeném počtu případů můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, například vaše jméno a e-mail. Vaše osobní údaje neshromažďujeme a nezpracováváme bez vašeho souhlasu

1.2 (b) Dobrovolným poskytováním osobních údajů, včetně, ale bez omezení při používání stránek, výslovně a neodvolatelně souhlasíte s naším použitím vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nám poskytnete osobní údaje, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje mohou být přeneseny z vašeho aktuálního umístění na servery webové stránky a na autorizované servery třetích stran.

1.3. Dodatečné informace:

1.3 (a) Mohou nastat situace, kdy si vyhrazujeme právo získat informace o právnických osobách, které navštíví náš web, prostřednictvím jejich zástupců.

1.3 (b) Můžeme získat informace o webových stránkách právnické osoby, jako jsou: jméno, kontaktní informace, země a odkaz na ICO (je-li relevantní).

1.4. K získání informací popsaných v těchto zásadách můžeme použít naše rozšíření webového prohlížeče. Naše rozšíření webového prohlížeče má přístup pouze ke konkrétním informacím, ke kterým jste výslovně udělili oprávnění k přístupu. Nemůžeme a nemůžeme sledovat vaši historii procházení.

2. Jak shromažďujeme údaje?

2.1. Osobní identifikační údaje, jako je váš e-mail a jméno, od vás můžeme shromažďovat, pouze pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnete. Poskytnutí osobních údajů můžete kdykoli odmítnout. Můžeme o vás shromažďovat neidentifikovatelné informace, kdykoli pracujete s naším webem.

3. JAK ZÍSKANÉ INFORMACE POUŽÍVÁME?

3.1. Neosobní informace používáme pro následující účely:

3.1 (a), které vám zabrání vidět zbytečné reklamy nebo požadovat, abyste se na web znovu vrátili více, než je nutné;

3.1 (b) vypočítat celkový počet lidí, kteří navštíví náš web, a které části webu jsou nejoblíbenější;

3.1 (c) zlepšovat obsah našich webových stránek a přizpůsobovat obsah a rozložení našich stránek;

3.1 (d) poskytovat požadované informace z webových stránek, jako je článek, zprávy, komentáře, analýzy atd .;

3.2. Pokud nám kdykoli poskytnete své osobní údaje, shromáždíme je. Mezi oblasti, ve kterých můžeme použít vaše osobní údaje, patří mimo jiné poskytování e-mailových zpravodajů, zpětná vazba, zejména v oblasti komentářů a interaktivních formulářů. Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžete pravidelně dostávat naše propagační e-maily od pečlivě vybraných partnerů s informacemi o speciálních nabídkách nebo službách. Budete také moci dostávat naše informativní e-maily související s administrativními oznámeními týkajícími se fungování webových stránek. Svou registraci můžete kdykoli zrušit, abyste dostávali e-maily, zasláním oznámení o výběru z portálu Portalcripto nebo stisknutím konkrétního tlačítka (tlačítko pro odhlášení „odhlásit“).

3.3. Máme také právo odhalit vaši identitu jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli vámi zveřejněný obsah představuje porušení vašich práv duševního vlastnictví nebo vašeho práva na soukromí.

3.4. Souhlasíte s tím, že můžeme sdílet a předávat vaše informace, které vás již neidentifikují, třetí straně, která je s námi smluvní stranou, obvykle poskytovatelům našich služeb třetích stran nebo reklamním partnerům.

4. COOKIES

4.1. Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou zahrnovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie se odesílají do vašeho webového prohlížeče a ukládají se na pevný disk vašeho počítače.

4.2. Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme ke shromažďování informací soubory „cookie“. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke shromažďování údajů o vaší návštěvě a k tomu, abychom vám mohli procházet ze stránky na stránku, počítat návštěvy a sledovat, které oblasti a funkce na našem webu jsou oblíbené. To nám pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu, abychom neustále zlepšovali naše webové stránky a lépe sloužili našim zákazníkům. Soubory cookie nám neumožňují shromažďovat žádné osobní údaje o vás a do vašich souborů cookie obecně neukládáme žádné osobní údaje, které jste nám poskytli.

4.3. Soubory cookie můžete ovládat a / nebo mazat, pokud si přejete. Můžete odstranit všechny soubory cookie, které již ve vašem počítači jsou, a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby v nich nemohly být uloženy. Pokud to však uděláte, některé služby a funkce na našem webu nemusí fungovat.

5. Uchovávání údajů

5.1. Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jak je to nezbytné k plnění našich zákonných povinností. Vaše údaje si podle potřeby ponecháme a použijeme k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

5.2. Když nás kontaktujete na [chráněno e-mailem], můžete kdykoli získat.

5.3. Máte právo na přístup a export svých informací kdykoli zasláním žádosti na [chráněno e-mailem].

6. Stížnosti na ochranu osobních údajů

6.1. Pokud naše zpracování vašich údajů podléhá obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů, spoléháme se na naše oprávněné zájmy popsané výše, abychom vaše údaje zpracovali. Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich údajů pro naše vlastní marketingové účely kliknutím na speciální tlačítko a volbou, že nebudete dostávat všechny e-maily. Zpracování můžete také odmítnout zasláním e-mailu na adresu [chráněno e-mailem].

6.2. Bereme obavy o soukromí vážně. Pokud se domníváte, že jsme nedodrželi tyto zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o vaše informace, můžete kontaktovat naši kancelář pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu [chráněno e-mailem]. Ve své zprávě prosím co nejpodrobněji popište způsoby, kterými se domníváte, že nebyly dodrženy zásady ochrany osobních údajů tohoto webu. Vaši stížnost rychle prošetříme a odpovíme do 30 dnů.

7. JAK OCHRANUJEME OSOBNÍ INFORMACE

7.1. Udržujeme administrativní, technické a fyzické údaje k ochraně osobních údajů, které o vás máme, před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnami, přístupem, zveřejněním nebo použitím.

7.2. Bohužel neexistuje úplně bezpečný přenos nebo ukládání dat, takže nemůžeme zaručit, že naše bezpečnost nebude překročena (prostřednictvím technických opatření nebo v rozporu s našimi zásadami a postupy).

7.3. Aniž je dotčeno naše úsilí chránit vaše informace, zde neexistuje žádná záruka bezpečnosti webových stránek a souhlasíte s přenosem informací na své vlastní riziko. Vezměte prosím na vědomí, že web nezaručuje, že k vašim informacím nelze získat přístup, zpřístupnit je, změnit nebo zničit kvůli porušení jakýchkoli našich fyzických, technických nebo administrativních údajů.

8.1. Příležitostně podle našeho uvážení můžeme na webové stránky zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran. Tyto weby třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Neneseme proto žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto služeb. Snažíme se však chránit integritu našich webových stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu k těmto službám.

9 Analytics

9.1. Abychom zjistili, kolik lidí navštíví náš web, a lépe porozumět oblastem, které jsou pro naše návštěvníky nejzajímavější, vyhrazujeme si právo navazovat vztahy s webovými analytiky, společnostmi, které pro nás tyto informace shromažďují. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti pro webovou analýzu, kterou používáme: Google Inc. http://www.google.com/intl/cs/privacy.html

10. ZMĚNY POLITIKY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány a bez předchozího upozornění uživatele, aby odrážely změny v našich zásadách osobních údajů. O významných změnách vás budeme informovat zveřejněním zvýrazněných zásad ochrany osobních údajů na našem webu, přičemž v horní části těchto zásad uvedeme, kdy byla naposledy aktualizována.

11. Děti

Nemáme v úmyslu požadovat nebo shromažďovat osobní údaje od nezletilých do 16 let nebo nezletilých podle zákonného věku vaší země, pokud je vyšší. Pokud jste mladší 16 let nebo nemáte zákonný věk ve vaší zemi, nesmíte na této webové stránce poskytovat osobní údaje.

12. Právo být zapomenut

12.1. Pokud chcete požádat, abychom vaše údaje nepoužívali a dále nezpracovávali k poskytování služeb, napište nám na adresu [chráněno e-mailem]. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

13. Zákony a škody

13.1. Bez ohledu na něco, co je v těchto zásadách v rozporu, můžeme vaše informace uchovat nebo zveřejnit, pokud se domníváme, že je přiměřeně nutné dodržovat zákon, nařízení, právní proces nebo vládní požadavek; chránit bezpečnost kohokoli; řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy; nebo k ochraně našich práv nebo majetku před našimi návštěvníky.

13.2. Portál Portalcripto může sdílet vaše osobní údaje s donucovacími orgány, úřady pro ochranu údajů, vládními úřady a jinými úřady, pokud je to ze zákona portálcripto vyžadováno nebo aby byla chráněna bezpečnost návštěvníků a portálu.

14. Kontaktujte nás

14.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, postupů našich stránek nebo vašich jednání s našimi stránkami, kontaktujte nás e-mailem. [chráněno e-mailem].

Portalcripto je poskytováno „tak, jak je“ a bez jakékoli záruky. My, naše přidružené společnosti a poskytovatelé služeb třetích stran se v plném rozsahu povoleném zákonem zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně (ale bez omezení) předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení majetkových práv nebo jakékoli jiné záruky, podmínky nebo prohlášení, ať už ústní nebo elektronické. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození počítače nebo mobilního zařízení, ztrátu používání nebo ztrátu uživatelského obsahu.

Za vše, co děláte, a všechny informace, které odesíláte nebo publikujete na portál Portalcripto, zůstává vaše odpovědnost. Nebudete právně odpovědní za jakýkoli uživatelský obsah nebo akce, které jakýmkoli způsobem porušují zákony nebo práva třetích stran nebo osob.

Naším cílem je sloužit zájmům vaší společnosti a komunity. Pokud tedy máte nějaké problémy nebo spory, souhlasíte, že je budete řešit a pokusíte se je s námi neformálně vyřešit. Můžete nás kontaktovat s připomínkami a připomínkami zde nebo zasláním e-mailu na adresu [chráněno e-mailem].

PODMÍNKY POUŽITÍ

Poslední aktualizace: 25.05.2018

Následující text popisuje podmínky platné pro návštěvníky („Vy“, „Vaše“, „Vaše“) webových stránek portalcripto.com.br („My“, „Webové stránky“ a „Portalcripto“).

Přístupem a používáním TÉTO STRÁNKY SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VEDOMÍ TĚCHTO PODMÍNEK a respektujete všechna pravidla a zásady definované v tomto dokumentu. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NE navštěvujte web Portalcripto.

1. OBECNĚ

1.1. Portalcripto je zcela nezávislý mediální zdroj v oblasti kryptoměn, blockchain, decentralizované aplikace, internet financí a web nové generace. Naším hlavním cílem je poskytovat komplexní informace, aktuální zprávy a data našim návštěvníkům. Všechny materiály na této stránce slouží pouze pro informační účely. Používáním portálu portalcripto.com.br souhlasíte a souhlasíte se zásadami obsaženými v těchto podmínkách použití (dále jen „podmínky“).

2. MOŽNOSTI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

2.1. Novinky a informace. Portalcripto nabízí nejnovější zprávy, ceny, zálohy a analýzy, znalecké posudky a komentáře z komunity digitální měny. Jste schopni číst, učit se, vidět, interpretovat, zkoumat všechny novinky, informace, data a jakýkoli jiný obsah na našich webových stránkách.

2.2. Zápis. Chcete-li plně využít výhod našich webových stránek, můžete se stát odběratelem našeho Zpravodaje ve speciální části našeho webu. Náš zpravodaj není běžným návštěvníkům k dispozici. Tato služba je pro vás zcela zdarma. „Zpravodaj“ označuje zpravodaje, zprávy a jakýkoli jiný typ e-mailu nebo jiný typ distribuce, které vám mohou být zaslány portálem Portalcripto. Předplatné můžete zrušit a dostávat elektronické zpravodaje zasláním oznámení o výběru z portálu Portalcripto nebo kliknutím na speciální tlačítko (tlačítko pro odhlášení).

2.3. Komentáře. „Zpětná vazba“ se zde týká veškerých komentářů, návrhů, nápadů nebo jiných informací, které poskytnete, ať už e-mailem, zveřejněním na našem webu nebo jiným způsobem. Náš web poskytuje možnost komentovat novinky. Abyste to mohli udělat, musíte se přihlásit prostřednictvím podporovaného poskytovatele služeb třetí strany. Za své používání služeb třetích stran nesete výhradní odpovědnost a souhlasíte s dodržováním všech podmínek vztahujících se na kteroukoli z těchto služeb.

2.4. Služby třetích stran. Portalcripto si vyhrazuje právo inzerovat služby třetích stran na trhu, mimo jiné kryptoměny, služby směny kryptoměn, projekty ICO atd. Upozorňujeme, že portál Portalcripto neposkytuje služby výměny kryptoměn, ale na webových stránkách pouze naznačuje možnost takové výměny poskytovatelem služeb třetí strany. Portalcripto není odpovědný za jakýkoli odkaz na web třetí strany.

3. OSOBNÍ INFORMACE

3.1. Respektujeme vaše soukromí a používání a ochranu vašich osobních údajů. Během používání webu můžete být požádáni, abyste nám poskytli nějaké osobní údaje. Naše zásady týkající se shromažďování informací a používání jsou stanoveny v zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si Zásady ochrany osobních údajů a použít je k přijímání informovaných rozhodnutí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za přesnost a obsah osobních údajů nesete výhradní odpovědnost. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://portalcripto.com.br/politica-de-privácia/

4. OBSAH portalcripto.com.br

4.1 Berete na vědomí, že web obsahuje adresáře, zprávy, články, reklamu, komentáře, názory, texty, fotografie, analýzy, ilustrace, zvukové klipy, video a další obsah a materiály, které jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými předpisy. společnosti Portalcripto nebo třetích stran. Pokud není uvedeno jinak ve vztahu ke konkrétní položce nebo položkám nabízeným prostřednictvím webových stránek, můžete tyto webové stránky používat pouze k osobním a nekomerčním účelům a nesmíte upravovat, publikovat, znovu přenášet, vytvářet odvozená díla nebo prozkoumávat stránky nebo jakoukoli z nich obsah. Berete na vědomí a potvrzujete, že web obsahuje obsah vytvořený portálem Portalcripto nebo pro něj, jakož i obsah poskytovaný třetími stranami a:

4.1 (a) Portalcripto nekontroluje a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně obsahu třetí strany, včetně takového obsahu, ke kterému lze přistupovat přímo na webových stránkách nebo prostřednictvím webových odkazů na webové stránky třetích stran; a

4.1 (b) prohlížením webových stránek můžete být vystaveni obsahu třetí strany, který je falešný, urážlivý nebo nepříjemný vůči vám nebo jiným lidem, a souhlasíte s tím, že za žádných okolností nenese společnost Portalcripto žádnou odpovědnost za žádných okolností, pro jakoukoli třetí stranu a její obsah.

4.2 Vyhrazujeme si právo omezit zcela nebo zčásti přístup na náš web podle našeho uvážení a bez předchozího upozornění, pokud nedosahujete minimálního zákonného věku požadovaného k prohlížení našeho obsahu.

4.3 Vlastníme výlučná práva na zpětnou vazbu, včetně všech práv duševního vlastnictví. Jakákoli zpětná vazba, kterou pošlete, nemá důvěrný charakter a stane se výlučným vlastnictvím portálu Portalcripto. Budeme mít nárok na neomezené použití a zveřejnění takovéto zpětné vazby pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Vzdáváte se jakýchkoli práv, která byste mohli mít se zpětnou vazbou (včetně zejména autorských práv). Máme právo odstranit jakékoli příspěvky, které zveřejníte na našich webových stránkách, pokud podle našeho názoru váš příspěvek není v souladu s tam stanovenými obsahovými standardy.

5. BEZ INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ

5.1 Usilujeme o to, abychom zajistili, že novinky a informace na webových stránkách budou poskytovány pokud možno s maximální přesností, avšak webová stránka nemá licenci k poskytování jakékoli formy investičních, finančních, právních nebo jiných odborných rad. Žádný z materiálů, informací, zpráv nebo údajů zveřejněných webovou stránkou nebude považován za investiční, finanční, právní nebo jakoukoli jinou profesionální radu nebo za takovou nebude označován. To znamená, že informace na webových stránkách nelze použít jako základ pro investiční strategii, právní postavení u soudu a nic v těchto informacích nelze zajistit tím, že nebudou obsahovat chyby, nesprávný výklad nebo nedostatky atd. Takové chyby, nesprávná interpretace nebo selhání atd. Mohou být bez omezení výsledkem lidské činnosti, programu nebo procesu. Proto ani Portalcripto, ani případně ŽÁDNÝ Z JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, VÝKONNÝCH ZAMĚSTNANCŮ, ZAMĚSTNANCŮ nebo konzultantů TŘETÍCH STRAN nevytváří žádné záruky ani záruky, KTERÉ JSOU TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ A ZVLÁŠTNĚ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI INFORMACE. Portál portalcripto.com.br dále neodpovídá za žádné ztráty peněz, aktiv, cenných papírů a dalších typů majetku v důsledku použití informací na webových stránkách.

5.2 Vezměte prosím na vědomí, že navzdory povaze většiny materiálů vytvořených a hostovaných na tomto webu není portálcricripto.com.br referenčním finančním zdrojem a názory autorů a dalších spolupracovníků jsou jejich vlastní a neměly by být brány jako rada finanční. Pokud takové pokyny potřebujete, společnost Portalcripto důrazně doporučuje kontaktovat kvalifikovaného odborníka z oboru.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VÝJIMKY

6.1. Souhlasíte s tím, že budete držet Portalcripto, jeho přidružené společnosti, administrátory, ředitele, zaměstnance, agenty a třetí strany za nevinné poskytovatele služeb a že je budete bránit proti jakýmkoli nárokům, nákladům, škodám, ztrátám, výdajům a jakýmkoli jiným závazkům, včetně poplatků a nákladů advokáta, vyplývajících z nebo související s vaším přístupem nebo používáním portálu Portalcripto, vaše porušení této spotřebitelské smlouvy a / nebo porušení práv třetích osob nebo osob.

6.2. Nebudeme odpovědní za žádné zvláštní škody, přímé a nepřímé důsledky, incidenty, závislosti nebo příkladné škody, ať už v důsledku občanskoprávního deliktu, smlouvy nebo jakýchkoli jiných právních prostředků, vyplývajících z těchto podmínek, jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším použitím nebo použitím Portalcripto, mimo jiné včetně poškození, ušlého zisku, dobré vůle, použití nebo dat. Toto omezení odpovědnosti nebude ovlivněno, i když jsme byli upozorněni na možnost takových škod. Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedená vyloučení se vás nemusí týkat. Můžete mít další práva, která se liší stát od státu.

6.3. Souhlasíte s tím, že nás, naše liberální přidružené společnosti a poskytovatele služeb třetích stran a každého přidruženého ředitele, zaměstnance, agenta a úředníka zbavíte nároků, požadavků a škod (přímých a následných) jakéhokoli druhu a povahy, známých i neznámých, zveřejněných nebo nezveřejněno, vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším používáním Portalcripto.

6.4. Portalcripto je poskytováno „tak, jak je“ a bez jakékoli záruky. My a naše přidružené společnosti a třetí strany se v maximálním rozsahu povoleném zákonem zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně (ale nikoli výhradně) předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv majetku nebo jakékoli jiné záruky, podmínky nebo prohlášení, ať už ústní nebo elektronické. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítače nebo mobilního zařízení, ztrátu používání nebo ztrátu vašeho uživatelského obsahu.

6.5. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy NEBUDE ŽÁDNÝ PŘÍPAD PLNÁ ODPOVĚDNOST Portálu (VČETNĚ našich ředitelů, úředníků, členů, zaměstnanců a agentů), BUDE VE SMLOUVĚ, ZÁRUCE, ZLOČINU (VČETNĚ AKTIVNÍHO, PASIVNÍ NEBO IMPUTOVANÉ NEGLIGENCE), ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST NEBO JINÁ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM, NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT, Portalcripto NEBO S TĚMITO PODMÍNKAMI NAD 100 USD.

7. ROZHODNÉ PRÁVO; REKLAMACE A ROZSUDEK

7.1. Vy a my se musíme snažit vyřešit všechny spory a neshody mezi námi, které vyplývají z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, prostřednictvím reklamačního postupu.

7.2. V případě stížnosti definujte příčinu vaší stížnosti, jak chcete, abychom stížnost vyřešili, a další informace, které považujete za relevantní. Vaši stížnost obdržíme, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím [chráněno e-mailem]. Zpráva musí být napsána v anglickém jazyce. Do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení vaší stížnosti vám zašleme odpověď. V případě nedosažení dohody budou veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o jejich uzavření, závaznost, změnu a ukončení, řešeny soudem.

7.3. Jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení, bude postoupen a vyřešen London Court of International Arbitration (LCIA) podle pravidel LCIA, které jsou považovány za začleněné odkazem na toto ustanovení. Počet soudců bude tři. Sídlem nebo právním místem soudu bude Londýn. V soudním řízení bude použita angličtina. Smlouvou se řídí hmotné právo Anglie a Walesu a města Londýn.

7.4. Pokud je spor projednán u soudu, vzdáváte se práva zahájit hromadnou žalobu nebo zastupitelskou žalobu, proces nebo se účastnit takové žaloby.

8. RŮZNÉ

8.1. Celá smlouva Tyto podmínky obsahují celou smlouvu a nahrazují veškeré předchozí a současné dohody mezi stranami o službách.

8.2. Pořadí priority. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli jinou smlouvou, kterou můžete mít s portálem Portalcripto, budou mít přednost podmínky první smlouvy, pouze pokud budou konkrétně identifikovány a prohlášeny za nahrazené touto jinou smlouvou.

8.3. Změny. Vyhrazujeme si právo čas od času podle našeho uvážení provádět změny nebo úpravy těchto podmínek. Pokud provedeme změny těchto podmínek, upozorníme je na tyto změny na domovskou stránku webu nebo zveřejněním pozměněných podmínek prostřednictvím našich příslušných webových stránek a aktualizací „nejnovější aktualizace“ v horní části těchto podmínek. Změněné podmínky budou považovány za účinné okamžitě po zveřejnění.

8.4. Veškeré pozměněné podmínky budou aplikovány prospektivně na používání webových stránek poté, co tyto změny nabudou účinnosti. Pokud nesouhlasíte s pozměněnými podmínkami, musíte přestat používat naši webovou stránku a kontaktovat nás kvůli uzavření účtu.

8.5. Žádné prominutí. Naše selhání nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli práva, moci nebo privilegia podle těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se práva.

8.6. Oddělení. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli z těchto podmínek nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli z těchto podmínek, které zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

8.7. Úkol. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Portalcripto nesmíte postoupit ani převést žádná ze svých práv nebo povinností podle těchto podmínek, a to ani ze zákona, ani v souvislosti s jakoukoli změnou kontroly. Portalcripto může postoupit nebo převést některá nebo všechna svá práva podle těchto podmínek, zcela nebo zčásti, bez vašeho souhlasu nebo souhlasu.

8.8. Nadpisy. Záhlaví sekcí slouží pouze pro pohodlí a neměly by být použity k omezení nebo interpretaci těchto sekcí.